YÖNETİM

ADAM Yönetimi başta Ankara'daki üniversiteler olmak üzere farklı üniversitelerdeki akademisyenlerden oluşmaktadır.