VİZYON ve MİSYON

 

Vizyonumuz

Çağın her alandaki ideal insanına ulaşmak için gerekli alt yapıyı hazırlamak ve bu uğurda çaba göstermek ADAM dostlarının temel önceliğidir. Bu hedefe ulaşmayı mümkün kılacak değerler de dayanışma ve yardımlaşmadır.

Misyonumuz

ADAM, toplumda insan kaynaklarının niteliğini arttırmak, akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek ve bunun için gerekli olan eğitim, araştırma ve proje etkinliklerini geliştirmeyi amaçlayan bir kurumdur.

ADAM'daki faaliyetler, dayanağı insana özgü bir bilinç ve bir vicdan kavrayışı çerçevesinde gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Bu kurumun insanları, yaşadığımız coğrafyanın tarihsel birikimi ve derin irfanıyla donanmış kişilerin sahip olduğu enerjiyi sinerjiye dönüştürme ve her alandaki güzellikleri ötelere taşıma ideallerini taşıyan “bir münevverler topluluğu” olma gayretini önemsemektedir.