Varoluşsal Düzeyde Ramazanın Açılımı

Muhterem Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu hocamız "Varoluşsal Düzeyde Ramazanın Açılımı" başlıklı konuşmalarını gerçekleştirdi. Muhterem hocamıza hitapları dolayısıyla teşekkür ederiz