Uluslararası Bilgi Bütünlüğü ve Bilimler Tarihi Sempozyumu Kitabı Cilt-1