İsrail'in Kuruluş Sürecinin Teolojik ve Politik Arkaplanı


PROF. DR. ALİ OSMAN KURT "İsrail'in Kuruluş Sürecinin Teolojik ve Politik Arkaplanı"* 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Osman Kurt, ADAM Vakfı'nda düzenlenen konferansta "İsrail'in Kuruluş Sürecinin Teolojik ve Politik Arkaplanı" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Konferans, İsrail'in Filistin'de uyguladığı devlet terörünü ele alarak önemli bir gündem oluşturdu.

Prof. Dr. Kurt'un sunumunda, İsrail'in kuruluş süreci ve bu sürecin arkasındaki teolojik ve politik nedenler detaylı bir şekilde incelendi. İsrail'in kuruluşunda dini ve politik faktörlerin nasıl etkili olduğu, Filistin topraklarındaki yerleşim politikalarının ve çatışmaların nasıl bir teolojik ve politik temele dayandığı detaylı bir şekilde açıklandı.

Konferans, İsrail-Filistin çatışmasının tarihsel ve ideolojik boyutlarını derinlemesine irdeledi. Prof. Dr. Kurt, İsrail'in kuruluş sürecindeki teolojik ve politik dinamiklerin günümüzdeki çatışmaları nasıl etkilediğini ve çözüm sürecine nasıl yansıdığını analiz etti.