İsrail'in kurtuluş sürecinin teknolojik ve politik arka planı