İslam Medeniyeti Üzerine İngilizce Tartışma Programı

İslam Medeniyeti Üzerine İngilizce Tartışma Programı
Hafta    Tarih    Konu
1    3 Mart 2024    Nasıl yaşamalı? En Mükemmel Örnek: Hz. Muhammed (sav)
2    10 Mart 2024    İslam’ın Altın Çağında Medeniyet
3    17 Mart 2024    Osmanlı İmparatorluğu ve İslam Medeniyeti
4    24 Mart 2024    İslam, Batı ve Doğu Medeniyetlerinin Kıyaslanması
5    31 Mart 2024    İbn Haldun, Toplum ve Siyaset
6    21 Nisan 2024    İslam ve Modernite
7    28 Nisan 2024    Şer’i Hukuk ve Modern Hukuk
8    5 Mayıs 2024    Para Vakıfları ve Modern Finans
9    12 Mayıs 2024    Ticaret ve Faiz
10    19 Mayıs 2024    Ekonomik Eşitsizlikler ve Zekat
11    26 Mayıs 2024    Gazzali ve Tasavvuf
12    2 Haziran 2024    İslama göre Özgürlük Kavramı
13    9 Haziran 2024    İslam Medeniyetinde Mimari
14    16 Haziran 2024    İslam ve Sanat

Program Detayları
Süre: 14 Hafta
Program İçeriği: Haftalık 2 saat olarak planlanan bu tartışma programında katılımcıların hem İngilizce konuşma becerilerini daha ileri bir seviyeye taşımaları hem de İslam Medeniyeti ile alakalı konularda araştırma yapıp fikir teatisinde bulunmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca, katılımcıların İngilizce konuşma öz güvenlerinin arttırılması hedeflenmektedir. 
Programın Gün, Saat ve Yeri: Bu program Pazar günleri 14:00-16:00 (Hanımlar için) ve 16:00-18:00 (Erkekler için) saatleri arasında ADAM Vakfı Hamamönü Külliyesinde gerçekleştirilecektir.
Moderatör: Mobessera J. Fatıma (Hanımlar için) ve Arş. Gör. Fatih Furkan Akosman (Erkekler için)
Katılım Şartları: Bu programa temel düzeyde dahi olsa İngilizce uzun tartışma ve konuşmaları sürdürebilecek yeterlilikte olan katılımcılar kabul edilecektir. Ayrıca, katılımcıların tartışmalara aktif bir şekilde katılması arzu edilmektedir.
English Debate Program on Islamic Civilization
Week    Date    Topic
1    3 March 2024    How to live? The Perfect Example: Hz. Muhammed (pbuh)
2    10 March 2024    Civilization in the Islamic Golden Age
3    17 March 2024    Ottoman Empire and Islamic Civilization
4    24 March 2024    Comparison of Islamic, Western and Eastern Civilization
5    31 March 2024    Ibn Khaldun, Society and Politics
6    21 April 2024    Islam and Modernity
7    28 April 2024    Sharia Law and Modern Law
8    5 May 2024    Cash Waqfs and Modern Finance
9    12 May 2024    Trade and Riba
10    19 May 2024    Economic Inequalities and Zakat
11    26 May 2024    Al-Ghazali and Sufism
12    2 June 2024    Freedom from the Viewpoint of Islam
13    9 June 2024    Architecture in Islamic Civilization
14    16 June 2024    Islam and Art

Program Details
Duration: 14 Weeks
Program Content and Objective: This 2-hours weekly debate program is aimed for the participants to improve their English speaking skills and to research and exchange ideas on topics related to Islamic Civilization.  It is also intended to boost the self-confidence of the participants in English conversations.
Program Day, Time and Place: This program will be held on Sundays between 14:00-16:00 (For Ladies) and 16:00-18:00 (For Gentlemen) at ADAM Foundation, Hamamönü.
Moderator: Mobessera J. Fatıma (For Ladies) and Res. Asst. Fatih Furkan Akosman (For Gentlemen)
Program Requirement: Participants who have the proficiency to hold long discussions and conversations in English, even at a basic level, will be accepted to this program. Also, active participation in the discussions is desired.

 

BAŞVURU LİNKİ