Eğitimde Yeni Yaklaşım: Nöropedagoji

DAM VakfıCuma Konferansı'nda

Doç. Dr. Sultanberk Halmatov' Eğitimde Yeni Yaklaşım: Nöropedagoji" başlıklı konferans verdi.

 

ADAM Vakfı, eğitimde yeni bir bakış açısını sunmak üzere Cuma Konferansı düzenledi. Konferansın ana konuşmacısı olan Doç. Dr. Sultanberk Halmatov, "Eğitimde Yeni Yaklaşım: Nöropedagoji" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Nöropedagoji, beyin ve öğrenme ilişkisini inceleyen ve bu bilgileri eğitim süreçlerine entegre etmeyi amaçlayan bir disiplindir. Doç. Dr. Sultanberk Halmatov'un konferansı, katılımcılara bu alandaki yenilikçi yaklaşımları ve uygulamaları sunmayı hedefledi.

Konuşmasında, Doç. Dr. Halmatov, nöropedagojinin eğitimdeki potansiyelini vurgulayarak, öğrencilerin beyin yapılarını anlamak ve öğrenme süreçlerini optimize etmek için nasıl kullanılabileceğini açıkladı. Ayrıca, bu yaklaşımın eğitim sistemi üzerindeki etkilerini ve öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarını nasıl geliştirebileceğini tartıştı.

Katılımcılar, konferansın interaktif doğası sayesinde sorularını sorma ve fikir alışverişinde bulunma fırsatı buldular. ADAM Vakfı, eğitim alanındaki yenilikçi yaklaşımları desteklemeye ve topluma yaymaya devam ederek, bu tür etkinlikler aracılığıyla bilgi paylaşımını teşvik  etmeye devam ediyor.